Yom Kippur

As the Jewish holy day of Yom
Kippur approaches, it brings with it a time of introspection and the
remembrance of relatives who are no longer alive. 
The cemetery restoration pays
tribute to Jewish ancestors who are buried in the Tarnow Jewish cemetery and
ensures that their graves are protected and accessible.  A donation at
this time of year is especially meaningful as an act of remembrance and
support. Adam and I extend to everyone our wishes that they be inscribed in the
book of life.

Przypadające w piątek 29 września żydowskie święto Jom Kippur, kieruje nasze myśli w stronę tych naszych bliskich, którzy odeszli. 
Remont cmentarza żydowskiego w Tarnowie jest także formą oddania czci naszym krewnym, którzy są na nim pochowani, a także potwierdzeniem o naszej pamięci, która te groby chroni i czyni je dostępnymi. Państwa datek na remont cmentarza, zwłaszcza o tej porze roku, ma szczególne znaczenie jako akt pamięci i uczestniczenia w tym wspólnym zadaniu. 
Kierujemy do Państwa szczere życzenia, aby Wasze nazwiska były zapisane w Księdze Życia.