Wykonanie inwentaryzacji nagrobków

Zamówienie publiczne na: Wykonanie inwentaryzacji nagrobków na Cmentarzu Żydowskim w Tarnowie oraz stworzenie zdigitalizowanej bazy danych

Wszelkie informacje o zamówieniu na stronie: https://bazakonkurencyjnosci.gov.pl/publication/view/1053235
Zarząd Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie informuje, że w wyniku przeprowadzenia właściwych procedur wyłoniono wykonawcę powyższego zadania. Jest to Fundacja Dokumentacji Cmentarzy Żydowskich w Polsce z siedzibą w Warszawie.