Zarząd

Zarząd stowarzyszenia ukonstytuował się podczas Walnego Zebrania 20 marca 2019 r.

W dniu 31 lipca 2019 oraz 3 września 2019 r. odbyły się kolejno zebrania nadzwyczajne Komitetu oraz zebranie Zarządu, które usunęło z jednego z członków Zarządu, który szkodził dobremu imieniu instytucji.

Aktualny skład Zarządu Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej:

Adam Bartosz – prezes – adam(at)muzeum.tarnow.pl
Janusz Bogacz – wiceprezes
Natalia Gancarz – wiceprezes – natalia(at)muzeum.tarnow.pl
Bogdan Lada – skarbnik
Magdalena Chuderska – sekretarz
Marcin Zaród – członek zarządu