Komitet

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie istnieje od 1988 r. Powstał przy Towarzystwie Miłośników Ziemi Tarnowskiej dla skuteczniejszej ochrony i promocji żydowskiego dziedzictwa miasta. Od 1996 r. działał przy Muzeum Okręgowym w Tarnowie. Przez lata stowarzyszenie znacznie poszerzyło obszar aktywności, działając na rzecz mniejszości zamieszkujących historyczny obszar Galicji.
Komitet nie zatrudnia pracowników, a wszelkie formy aktywności opiera na działaniach wolontariuszy. Aktualnie regularny wolontariat w Komitecie pełni prezes i jedna dodatkowa osoba. Na potrzeby konkretnych działań, np. organizację Dni Pamięci Żydów Galicyjskich Galicjaner Sztetl, porządkowania cmentarza i innych prac – w działalność Komitetu włączają się także inni zainteresowani. W ramach realizacji projektu renowacji Cmentarza Żydowskiego – zorganizowano ponadto jedno stanowisko pracy (pół etatu), co było warunkiem stawianym przez rozmaite instytucje, aby przydzielić do naszych działań stażystów, finansowanych ze źródeł zewnętrznych, przede wszystkim unijnych.
Dużą rolę pełnią nasi Rodacy, Potomkowie Żydów Tarnowskich, którzy gromadzą się wokół Komitetu, tworząc szczególną sieć wpierającą jego działania, zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Udzielają się oni także na forum internetowym, pośrednicząc w poszukiwaniach genealogicznych i historycznych oraz podtrzymując więzi wśród wszystkich zaangażowanych w działania Komitetu.

Punktem kontaktowym jest założona przez nas społeczność/grupa Jewish.Tarnow na Facebooku.

Obszary działań:
Nauka, kultura, ekologia
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Ochrona zabytków, dziedzictwo
Tożsamość, tradycja narodowa
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej