Galeria

Tarnowski cmentarz żydowski

2005 Luty
2008 Czerwiec
2008 Wrzesień
2009 Kwiecień
2011 Styczeń
2014 Maj
2015 Czerwiec
2017 Szkice
2017-18 Północny mur
2017 Groby żołnierzy
2017 Marzec
2017 Wybór grobów
2017 Nazwiska, inskrypcje
2017 Prace geodetów
2017 Piaskowanie dentystyczne
2017 Wiosna na cmentarzu
2017 Poszukiwanie masowych grobów
2018 Wschodni mur
2018 Luty
Galeria Tomka Łabuza