Galicianer Shtetl – program (updated)

(Bellow you will find an English text)


Galicjaner Sztetl.
Dni Pamięci Żydów Galicyjskich

Organizatorzy:
Muzeum Okręgowe w
Tarnowie
Komitet Opieki nad
Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
9 – 16 czerwca 2016
Pod patronatem
Prezydenta Miasta Tarnowa
Partner projektu:
Gmina Tarnów, Fundacja Antyschematy2
Program
Czwartek 9 czerwca:
12:00 Spotkanie modlitewne w
Lesie Buczyna w Zbylitowskiej Górze
18:30 Wcielenie – otwarcie wystawy rysunków Yaacova Yaacobova z Izraela
(Galeria BWA, Park Strzelecki)
20:30 Odsłonięcie tablicy
upamiętniającej rodzinę Kwadratsteinów (Muzeum, Rynek 3)
21:00 Koncert Pod Bimą: Pushkin Klezmer Band z Kijowa

Piątek 10 czerwca:
17:00  Permeation-Przenikanie – otwarcie wystawy fotografii będących
syntezą zdjęć archiwalnych i aktualnych w ramach projektu polsko-izraelskiego
młodzieży z V LO im. Janusza Korczaka w Tarnowie i uczniów Harel High School
spod Jerozolimy (Tarnowskie Centrum Kultury, Rynek 5)
19:00 Pushkin
Klezmer Band
z Kijowa – koncert  (Gminne
Centrum Kultury w Żabnie)
Sobota 11 czerwca:
19:00 Bruno Schulz – film dokumentalny, reż. Adam Sikora, scen. Agata
Tuszyńska (Muzeum, Rynek 3)

Niedziela 12 czerwca:
11:00-13:00 Otwarta Brama
Kirchołu – oprowadzanie po żydowskim cmentarzu
21:00 Koncert Pod Bimą: Ichcak
Horovitz, kantor z Krakowa

Czwartek 16 czerwca:
21:00 Koncert Pod Bimą, zespół Anashim z Bielska-Białej


Fot. Beata Fura/archiwum Muzeum Okręgowego w Tarnowie, 2015

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego/
The project is made with financial support of Małopolska VoivodshipGalicjaner Sztetl. Galitzjaner Shtetl

Organizers:
Committee for Protection Jewish Heritage in
Tarnów
 Regional
Museum in Tarnów
June  9 –
16, 2016

Program
Thursday, June 9:
12:00 Common Jewish and Catholic prayer in the
Buczyna Forest in Zbylitowska Góra (mass graves)
6:30 p.m. Opening night for the exhibition of
drivings by Jakov Kaubov from Israel – Incarnation (Gallery of Art in Strzelecki Park)
8:30 p.m. Unveiling of the plaque dedicated to
the memory of the Kwadratstein family (Museum, Rynek 3)
9:00 p.m. Under the Bimah Concert: Puskin
Klezmer Band from Kiev.

Friday, June 10:
5:00 p.m.  Permeation-Przenikanie – the opening
night for the exhibition of photos  and
memories of Tarnow survivors. Polish-Israeli project developed by students of
Janusz Korczak High School from Tarnow and Harel High School from Mevasseret Zion (Tarnow Culture Centre,
Rynek 5)
7:00 p.m. Pushkin Klezmer Band
from Kiev – concert  (Commune Culture
Centre in Żabno)

Saturday, June 11:
9:00 p.m. Bruno Schulz – documentary movie
directed by Adam Sikora, screenplay by Agata Tuszyńska (Museum, Rynek 3)
Sunday, June 12:
11:00 a.m. – 1:00 p.m. Open Gate to the Jewish
cemetery in Tarnów – guided tours.
9:00 p.m. Under the Bimah Concert: Ichcak
Horovitz, cantor from Krakow

Thursday, June 16:
9:00 p.m. Under the Bimah Concert: Anashim
Band from Bielsko-Biała

  

Lola Kantor w Tarnowie


Tarnowskie Centrum
Kultury zaprasza na pierwszą w Polsce wystawę fotografii Loli Kantor „Poza
Lasem. Żydzi w Europie wschodniej, 2004-2012”. Wernisaż wystawy odbędzie się 18
czerwca o godzinie 19.00. Otwarciu towarzyszyć będzie spotkanie z Loli Kantor,
które poprowadzi historyk sztuki Marek Grygiel. Po spotkaniu zapraszamy na
Koncert pod Bimą  o godzinie 21.00,
wystąpi Magda Brudzińska Klezmer Trio.
„Poza Lasem” to wystawa
fotografii czarno-białych i kolorowych, przedstawiających unikalną opowieść z
perspektywy Loli Kantor o obecności i nieobecności Żydów, w obrębie miejskich i
wiejskich społeczności Polski i Ukrainy. Coś co z początku było osobistym
poszukiwaniem śladów z przeszłości utraconej rodziny, urosło do rozległego
projektu o codzienności żydowskiej we wschodniej Europie na początku XXI wieku.
Jak las odradzający się z pożogi,
Żydzi we wschodniej Europie, czerpiąc ze swoich głębokich korzeni, odbudowali
swoją społeczność długo po następstwach holokaustu i dekadach sowieckiej
dominacji. Dzieci i wnukowie ofiar i ocalałych, rekonstruują historie swoich
rodzin i przywracają zapomniane żydowskie zwyczaje, przenosząc je w XXI wiek.
Na nowo tworzą współczesną żydowską kulturę, która będzie bliska i jednocześnie
obca pokoleniu zgładzonemu w płomieniach holokaustu. 
Loli Kantor jest córką
ocalonych z holokaustu Żydów, którzy stracili w tamtym przerażającym okresie
niemal całą rodzinę. Jej pragnienie odnalezienia więzi i śladów rodzinnej
historii przywiodło ją do Polski w 2004 roku. Kiedy fotografowała rodzinne
miasta jej rodziców i zmagała się z destrukcyjnym smutkiem przeszłości, jej
wizja stopniowo rozszerzyła się poza wymiar osobisty. Jej uwaga  skoncentrowała się na odnalezieniu i
udokumentowaniu znaków odrodzenia się kultury żydowskiej w Europie wschodniej.  Przez osiem lat podróżowała na Ukrainę, do
Polski, Rumuni oraz Czech, fotografując Żydów w ich codziennych czynnościach,
słuchając ich opowieści; w ich domach, synagogach, wspólnotach. Jej intensywne
czarno-białe i kolorowe zdjęcia wymownie prezentują jak Żydzi ze wschodniej
Europy pielęgnują tradycje i tym samym budują podwaliny przyszłości, poprzez
przywracanie kultywowania obchodów świąt, takich jak: Pesach, Sukkot, czy Chanuka,
eksplorują także rolę jaką odgrywają artyści w dbaniu o ocalenie od zapomnienia
kultury żydowskiej. Historyk i krytyk sztuki Anda Rottenberg doceniła
fotografie Loli Kantor i podkreśliła ich rolę w odbudowaniu/odtworzeniu
żydowskiej tożsamości we wschodniej Europie. Pisarz Joseph Skibell określił prace
Kantor „odważna wizja, bez mrugnięcia okiem i bez strachu”. 
Wystawa Loli Kantor „Poza
Lasem. Żydzi w Europie wschodniej, 2004-2012” czynna w dniach 19 czerwca – 19
lipca 2015 roku. Galeria TCK – Rynek 5, Tarnów – czynna, od poniedziałku do
piątku w godzinach 10.00 – 18.00, w soboty w godzinach 10.00 – 17.00 – Bilety w
cenie 2 zł i 1 zł (ulgowy).