Pesah 5780 / Easter 2020

Błogosławionych Świąt! Bądźcie zdrowi! Pamiętajcie także, że wciąż potrzebujemy pomocy przy Cmentarzu. CEDAKA

Blessing holidays and remember we still need you help with the cemetery! Stay healthy! TSEDAKAH

UWAGA! KLUCZ ZMIENIA MIEJSCE

UWAGA! OD 2 MARCA 2020 r. KLUCZ DO CMENTARZA ZMIENIA MIEJSCE!

Poza godzinami otwarcia KLUCZ do cmentarza dostępny jest przez CAŁĄ DOBĘ na portierni Szpitala E. Szczeklika (tzw. Starego Szpitala) – budyneczek ochrony przy wjeździe do szpitala od strony ul. Starodąbrowskiej (300 m/1000 ft).

Koordynaty: 50°01’02.1″N 20°59’45.5″E (obowiązuje kaucja za wypożyczenie klucza).

UCHWAŁA W SPRAWIE ZARZUTÓW JERREGO BERGMANA

 

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZEBRANIA
Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
z dnia 31 lipca 2019 r.
 
Nadzwyczajne Walne
Zebrania Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, na
podstawie § 18 pkt 8 Statutu – postanawia jednomyślnie – podjąć następującej
treści uchwałę:
 
1. Po zapoznaniu się z
treścią zarzutów publikowanych w internetowych mediach społecznościowych przez Pana
Jerry’ego Bergmana – członka Zarządu Komitetu, a dotyczących rzekomych nieprawidłowości
postępowania Komitetu podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Renowacja zabytkowego
Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie” oraz po zapoznaniu się z dokumentacją
przedstawioną przez Zarząd Komitetu, wzywa się Pana Jerry’ego Bergmana do
przedstawienia w terminie 14 dni od daty opublikowania tej uchwały, dowodów o
charakterze prawnym na potwierdzenie podnoszonych zarzutów.
 
2. W razie nieokazania dowodów,
o których mowa w pkt. 1. niniejszej uchwały, postępowanie Pana Jerry’ego Bergmana
zostanie uznane przez Komitet, jako naruszenie dobrego imienia stowarzyszenia
oraz jego członków, prowadzące do narażania interesów Komitetu na straty
moralne i materialne. W takiej sytuacji podjęte zostaną kroki prawne
przeciwko autorowi tej kampanii, którą członkowie Komitetu uznają za oszczerczą
i naruszającą obowiązujące prawo, w celu zadośćuczynienia stratom moralnym
i materialnym, poniesionym przez Komitet z tego powodu.
 
3. Walne Zebranie
Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie jednogłośnie
upoważnia Zarząd Komitetu do skorzystania z pomocy prawnej, w celu
wszczęcia postępowania przeciwko każdej osobie, która szkaluje dobre imię Komitetu
i jej członków.
 
4. Walne Zebranie upoważnia
również Zarząd Komitetu, po rozpatrzeniu całego materiału faktycznego, do wszczęcia
stosownych procedur na podstawie Statutu stowarzyszenia, celem rozważenia podjęcia
odpowiednich decyzji w stosunku do członka, który narusza dobre imię Komitetu
Opieki
nad
Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.
Podpisy członków Zarządu:
Adam Bartosz
Janusz
Bogacz
Natalia
Gancarz
 
Magdalena Chuderska
Bogdan
Lada
Marcin Zaród

Chanuka

W niedzielę, 2 grudnia, rozpoczyna się żydowskie święto Chanuka, obchodzone również w Tarnowie od kilku lat, dla przypomnienia, że kilkadziesiąt lat temu tysiące tarnowskich rodzin żydowskich umieszczały w oknach swoich mieszkań świeczniki z zapalonymi świecami.
 
Przypominamy, że Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej zorganizuje w  poniedziałek, 3 grudnia o godzinie 16  tarnowskie obchody święta Chanuki na Placu pod Bimą, gdzie odbędzie się koncert znanego kantora Symchy Kellera, zapalone zostaną świece chanukowe, a uczestnicy zostaną poczęstowani chanukowymi przysmakami. Zdarzenie jest wsparte finansowo przez Gminę Miasta Tarnowa i odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta.
W przypadku niesprzyjającej pogody obchody Chanuki zostaną przeniesione do pomieszczenia.
 

Chanuka  – Święto Poświęcenia, zwane  także Świętem Świateł, trwa osiem dni, począwszy od 25 dnia miesiąca kislew (w tym roku zaczyna się od wieczora w niedzielę 2 grudnia i trwa do poniedziałkowego wieczora 10 grudnia). Upamiętnia ono cudowne wydarzenie podczas pod wodzą Judy Machabeusza. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym chanukowym świeczniku.
W  roku 165 p.n.e. władca Palestyny, Antioch IV złupił Świątynię w Jerozolimie, umieścił w niej greckie posągi i utworzył w niej miejsce kultu Zeusa.
W trzy lata później żydowscy powstańcy zwyciężyli zdobyli Jerozolimę i odzyskali Świątynię. Juda Machabeusz dokonał jej rytualnego oczyszczenia, ale odnaleziono tylko jeden dzban oliwy zabezpieczonej pieczęcią arcykapłana. Taka ilość powinna wystarczyć na utrzymanie w lampie płomienia tylko przez jeden dzień, ale płomień utrzymywał się aż przez osiem dni. Z Chanuką związany jest rytuał zapalania świateł, świec lub lampek oliwnych, umieszczonych na specjalnym chanukowym. Świecznik powinien być ustawiony na zewnątrz domu, ewentualnie w pobliżu drzwi lub okna „upubliczniać cud”, a płomień nie powinien się na nim palić krócej niż pół godziny dziennie. Każdego dnia, po zachodzie słońca zapala się kolejną święcę poczynając od lewej strony.

Projekt zrealizowany dzięki dotacji Miasta Tarnowa

Israel-Poland cemetery action

W dniu 27.07.2018 stupięćdzisięcioosobowa grupa młodzieży z Izraela pomagała w sprzątaniu cmentarza żydowskiego w Tarnowie. Dziękujemy!
About 150 people group from Israel helps to cleaning Jewish Cemetery in Tarnów – July 27. 2018. Thank you guys!
Fot. Janusz Bogacz, 2018

Galicianer Shtetl – english program

Galicianer Shtetl. Remembrance Days for Galician Jews 

under the patronage of Roman Ciepiela, the Mayor of Tarnów
30 years of the
Committee for Protection of the  Jewish Heritage in Tarnów
Organizers: Regional Museum in Tarnów, Committee for the Protection of Jewish Heritage in Tarnów, City of Tarnów, Tarnów Commune

Program of events:

June 14. (Thursday)
12.00 A prayer meeting at the place of Tarnow Jews execution, Buczyna Forest in Zbylitowska Góra.
13.30 March of Remembrance to the Jewish Cemetery in Tarnów from the former Magdeburg Square, beginning of Juliana Goslara street (next to Public Kindergarten No. 6)
14.15 A ceremonial unveiling of the Monument Commemorating the Holocaust of Tarnów Jews at the Jewish Cemetery in Tarnów after the conservation works have been completed
21.00 Concert at the Bimah, Ta Shma Orchestra (New York)
June 15. (Friday)
20.00 On the Fence Gallery, opening of the exhibition of photographs by Dariusz Kobylański “Szacharit/shacharit//שחרית”, Square of the Old Synagogue.
21.00 Concert at the Bimah, Porto Meskla Band (Kraków)
June 16. (Saturday)
17.00 Marzenie Cinema, screening of Marian Marzyński’s film “Skibet/Hatikvah”
After the film, a meeting with Jerry Bergman, one of the film’s protagonists, an emigrant in 1968
June 17. (Sunday)
11.00-13.00 Open Gate of Jewish Cemetery in Tarnów, guided tours.
21.00 Concert at the Bimah, Klezmafour (Poland)
June 24. (Sunday)
17.00 Synagogue in Dąbrowa Tarnowska, concert of the Klezmer Orchestra of the Sejny Theater (Sejny)
21.00 Concert at the Bimah, Klezmer Orchestra of the Sejny Theater (Sejny)
   

Accompanying events – open meetings:

June 6. (Wednesday)
18.00 Tarnow Culture Center, opening of Agnieszka Traczewska’s exhibition “Chasidic Returns to Non-Forgotten Places”.
June 14. (Thursday)
15.00 Stara Łaźnia Restaurant, meeting of the descendants of Tarnów Jews with the President of Tarnów, Roman Ciepiela.
June 15. (Friday)
10:00 High School no 5 in Tarnów, “We from March 68” – meeting with Jerry Bergman.
Festival Club: Kosher Caffe Nosh, ul. Wałowa/Plac Bohaterów Getta.