Gorlice on Virtual Shtetl

A reconstructed ohel of tzadik Baruch Halberstam was officially opened in Gorlice 9.03.2016. More about ceremony you can find on Virtual Shtetl – here.
We wrote about cemetety in Gorlice and works on restoring of the ohel on this page. You can find there also photos of an investition, initiated by David Singer and coordinated by Adam Bartosz.

***

W środę, 9 marca 2016 r. uroczyście otwarto odbudowany ohel cadyka Barucha Halberstama w Gorlicach. Więcej informacji o wydarzeniu można znaleźć na Wirtualnym Sztetlu – tutaj.
O cmentarzu gorlickim pisaliśmy już wcześniej, na tej podstronie można znaleźć fotografie z prac, wykonanych w ramach inwestycji, zainicjowanej przez Davida Singera i koordynowanej na miejscu przez Adama Bartosza.


Źródło: sztetl.org.pl

Restorig of the ohel in Gorlice / Remont ohelu w Gorlicach

The Jewish
cemetery in Gorlice was found in mid 17th century on a steep side of a hill.
It
occupies over 1,5 hectare. Famous rabbis are buried here and an ohel was built
over their graves.This ohel as the whole cemetery was destroyed by the Germans.
In the 60’s of the previous century a new ohel was built. The building material
that was used back then was of a very bad quality so although in 1995 the ohel
was repaired but its conditions deteriorated in last few years. It’s flat roof
was especially in need to be repaired.
Thanks to the initiative of David Singer, a Chassidic Jew
from New York who is known for his efforts to restore Jewish cemeteries, the
ohel was not only restored but it received the original shape. It’s project was
done by a local architect, Tomasz Pruchnicki, the building inspector was Leszek
Hyńda. All the actual  works were done by Eltar company from Tarnow and
the Committee…  was the investor.
In the ohel in Gorlice there are few rabbis buried:
– Pinchas, a son of Jehoshua (died Feb 14th 1901) – offspring
of Pinchas from Korc and the Rav for Kosovo
– Baruch, son of Chaim Halberstam (died Feb 2nd 1906) –
offspring of a founder of the famous Chassidic dynasty from Nowy Sącz
– Cvi Hirsh, son of Baruch Halberstam (July 17th 1918) – the
Rav
***
Cmentarz
w Gorlicach został założony w połowie XVIII wieku na stromy zboczu. Zajmuje
powierzchni ponad 1,5 hektara. NA cmentarzu tym pochowano sławnych rabinów
gorlickich, nad których grobami zbudowano ohel. Ohel ten został, wraz z całym
cmentarzem zdewastowany przez Niemców a w latach 60. ub. wieku został
odbudowany. Wzniesiono go wtedy z bardzo marnego materiału, i choć w 1995 roku
obiekt nieco poprawiono, w ostatnich latach stan jego stał się rozpaczliwy.
Zwłaszcza płaski dach wymagał wymiany, przeciekał i groził zawaleniem.
Z
inicjatywy znanego w Polsce ze swej aktywności w zabiegach o remonty cmentarzy
żydowskich nowojorskiego chasyda Dawida Singera ohel ten został w jesiennych
miesiącach 2015 roku wyremontowany, przy czym nadano mu formę, jaką miał przed
zniszczeniem – z kopertowym dachem krytym dachówką. Projekt wykonał gorlicki
architekt Tomasz Pruchnicki a inspektorem budowlanym był Leszek Hyńda Prace
remontowe wykonała tarnowska firma budowlana ELTAR a inwestorem był Komitet
Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.
W
gorlickim ohelu spoczywają:
– Pinchas syn Jehoszuy
Eleazara (zm. 14.02.1901) – potomek Pinchasa z Korca i cadyka z Kosowa
– Baruch syn Chaima Halberstam (zm. 26.02.1906) –
potomek słynnego założyciela dynastii chasydzkiej w Nowym Sączu,
– Cwi Hirsz syn Barucha Halberstam (zm.
24.07.1918) – rabin i cadyk.

Fot. A. Bartosz, 2015

Galicjaner Sztetl 2015 – Program

FINAL PROGRAMME FOR THE “GALICIANER SHTETL”
JEWS OF GALICIA REMEMBRANCE DAYS IN TARNOW

JUNE 11-18, 2015

JUNE 11 (Thursday):

12:00 Prayer in Zbylitowska Gora, at the mass grave of Tarnow Jews, with the participation of a Rabbi and a Catholic priest.
18:00 Screening of Simon Target’s award winning documentary film, A
Town Called Brzostek
, about the renovation of the Jewish cemetery in
Brzostek near Tarnow. Tarnów Theatre.
21.00 Music concert at the Bima Eliezer Mizrachi will perform a one of a kind concert of Jewish traditional and folklore music.

JUNE 12 (Friday):

13:30 Commemoration of the 75th anniversary of the first transport of
prisoners from Tarnow to Auschwitz in June 1940. The ceremony will take
place at The Monument of the First Transportation to Auschwitz in
Tarnow.
Evening Shabbat Program organized for friends &
interested parties by David Singer, Bobover Hasidic Jew from New York.
The President of Tarnow, Roman Ciepiela, will attend.

JUNE 13 (Saturday):

Ca 08:00 Shabbat Morning Prayer – Shacharit at the Bima [including the reading of the Torah].
15:00 – 18:00 Jewish Street project. The work of young volunteers will be exhibited.
21:00 Music concert under the Bimah featuring Klezmafour. Also on the concert program are performances by local musicians.
22:15 Havdala services marking the end of the Sabbath will take place under the Bima with Reb David Singer.

June 14 (Sunday):

11:00 – 13:00 Jewish cemetery guided tours. Tarnow’s Jewish cemetery is
one of the biggest and most interesting Jewish graveyards in Southern
Poland.

June 16 (Tuesday):

18:00 „Księga Dębicy/The Book
of Debica
” – meeting with authors Ireneusz Socha and Arkadiusz Więch.
Art Gallery, Słowackiego Str. 1

19:00 „Yorcait. Hasidim Pilgrimages” – opening of photo exhibition of Michał Gąciarz. Art Gallery, Słowackiego Str. 1

June 18 (Thursday):

19:00 „Beyond the Forest. Jewish Presence in Eastern Europe 2004-2012”- opening of photo exhibition of Lola Kantor (Israel).

21:00 Music concert under the Bimah featuring Magda Brudzińska & Klezmer Trio.

=====================================================================

Program Galicjaner Sztetl

Dni Pamięci Żydów Galicyjskich

Tarnów 11 – 18 czerwca 2015

11 czerwca [czwartek]

Godz. 12:00 modlitwa na miejscu straceń tarnowskich Żydow w Zbylitowskiej Górze z udziałem rabina i księdza katolickiego.

Godz. 18:00 Pokaz filmu Simona Targeta Miasto Brzostek o renowacji cmentarza w Brzostku.. Tarnowski Teatr.

Godz. 21:00 Koncert muzyki żydowskiej Pod bimą. Eliezer Mizrachi z repertuarem pieśni Żydów sefardyjskich.

12 czerwca [piątek]

Godz. 13:30 Uroczystości upamiętniające 75 rocznicę pierwszego
transportu więźniów z tarnowskiego więzienia do Auschwitz – Plac
Więźniów KL Auschwitz, Pomnik Pierwszego Transportu.

Wieczorem –
wieczerza szabatowa organizowana dla przyjaciół przez Dawida Singera
bobowskiego chasyda z NY. Hotel Tarnovia. Obowiązują specjalne
zaproszenia.

13 czerwca [sobota]

Ok. 08:00 Poranna modlitwa – szacharit pod bimą [czytanie Tory].
Godz. 15:00-18:00 Projekt Ulica Żydowska z udziałem młodych wolontariuszy.

Godz. 21:00 Koncert muzyki żydowskiej Pod bimą. Wystąpi zespół Klezmafour. Z zespołem zagrają kilka utworów tarnowscy muzycy.

Godz. 22:15 Uroczyste zakończenie szabatu, hawdala celebrowana przez reb Dawid Singera.

14 czerwca [niedziela]

Godz. 11:00-13:00 Otwarta Brama Cmentarza – zwiedzanie tarnowskiego cmentarza żydowskiego z przewodnikiem.

16 czerwca [wtorek]

BWA, ul. Słowackiego 1

Godz. 18:00 Księga Dębicy – spotkanie z autorami książki – Ireneuszem Sochą i Arkadiuszem Więchem
Godz. 19:00 Jorcajt. Pielgrzymki chasydów wernisaż wystawy fotografii Michała Gąciarza

18 czerwca [czwartek]

TCK, Rynek 5

Godz. 19:00 Poza lasem – Żydzi w Europie Wschodniej 2004-2012– wernisaż wystawy fotografii Loli Kantor z Izraela.

Godz. 21:00 Koncert pod Bimą, wystąpi Magda Brudzińska i Klezmer Trio.

Poszukiwanie ohelu w Mielcu

Komitet włączył się w kolejną akcję poszukiwawczo-rewitalizacyjną. W Mielcu odbyło się spotkanie Duvida Singera i Adama Bartosza z lokalnymi władzami, mające na celu organizację prac przy odbudowie ohelu rebbego Yankele Horowitza, cadyka z Mielca.
Na cmentrzu poszukiwano fundamentów ohelu za pomocą georadaru.