Oznakowanie sektorów cd.

Po remoncie Cmentarza w latach 2017-19 nadeszła pora na dalsze ułatwienia dla odwiedzających Cmentarz. Mapa sektorów dostępna jest przy wejściu oraz na małych podręcznych wizytówkach. W tym roku dodatkowo na terenie Cmentarza pojawią się słupki z oznakowaniem. Trwają prace.

Zadanie Oznakowanie sektorów zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie jest finansowane z dotacji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Zadanie Oznakowanie sektorów zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie jest również finansowane z dotacji Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny.

8.03.2017 – Signing of the Agreement

The official signing of the Agreement on the Renovation of the Jewish
Cemetery in Tarnow was on March 8 at 9.00 in the Tarnow’s
historical Town Hall. The event is organised by the representative of
the funding body, dr hab. Stanislaw Sorys, Deputy Marshal of the
Malopolskie Province. 
We had the pleasure to invite to this event Mr President Roman Ciepiela, Mr Andrzej Szpunar, the director of the Museum in Tarnów and our guests, i.a.: Ms. Rela Bogucka, Ms Carolyn Gammon with her friend Kathrine, Tomasz Grebner and others.

Fot. N. Gancarz 8.03.2017Mina’s collection website

Polecamy Państwu stronę Geralda Vineberga o kolekcji malarstwa Miny Rand de Nath, Tarnowianki: http://minasartformemory.weebly.com/. Na stronie znaleźć można także informacje w języku angielskim o naszym cmentarzu. 
Jednocześnie dziękujemy za nieocenioną pomoc, którą Gerry oferuje Komitetowi, działając na rzecz odnowy cmentarza żydowskiego w Tarnowie.
We recommend you website of Gerald Vineberg, promoting Mina’s Rand de Nath collection of paintings: http://minasartformemory.weebly.com/. Mina was born in Tarnów. On the website you can also find informations abour our cemetery.
At the same time we want to thank Gerry for his great aid for Committee, particularly for his activities for renovation of the Jewish cemetery in Tarnów.

Dan Oren founded a renovation

Professor Dan Oren from Connecticut (USA) with his wife Jeannet and several
family members visited Tarnow cemetery in July this year. 
Unexpectedly they
founded a fallen piece of tombstone with the name Josef Taubenschlag.
They founded out that Josef Taubenschlag was uncle of prof. Dan Oren and
a distant relative of his wife. Family decided to outsource the
renovation of the monument and in October monument with our stood
renovated with help of Committee for the Protection of Jewish
Tarnów. Please see some photos before and after renovation. Profesor Dan Oren z Connecticut (USA)
wraz z żoną Jeannet i kilku członkami rodziny odwiedzili tarnowski cmentarz w
lipcu tego roku. Niespodziewanie trafili na zwalony fragment nagrobka z
nazwiskiem Josef Taubenschlag. Okazało się że to wujek Dana Orena i daleki
krewny jego małżonki. Postanowili zlecić remont pomnika, i oto w połowie
października pomnik z pomocą naszego Komitetu stanął odnowiony.See photos before and after renovation:

Phot. by Adam Bartosz

Phot. by Kamila Jasiak


Jakub Owide gravestone

W 2015 r. rodzina Jakuba Owide, zmarłego w Tarnowie w 1934 r., zwróciła się do
Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie z prośbą o pomoc w
odnalezieniu jego nagrobka na tarnowskim cmentarzu. Ku naszej radości udało się go odnaleźć. W 2016 r. Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w
Tarnowie pomógł w przeprowadzeniu renowacji nagrobka. Oto zdjęcia sprzed i po remoncie.
In 2015 the family of Jakub Owide died in Tarnow in 1934 asked the Committee
for the Protection of Jewish Heritage in Tarnow for help in finding his
gravestone in the Tarnów cemetery. To our delight we found the gravestone. In
2016 Committee for the Protection of Jewish Heritage in Tarnow helped repair
the tombstone. Below you can find photos before
and after renovation.