Galicianer Shtetl – program in english

We are pleased to announce, that program of Jewish Memory Days in Tarnów Galicianer Shtetl is ready. This year the organizers (Regional Museum in Tarnów, City Tarnów and Committee for Protection of Jewish Heritage in Tarnów) would like to thanks especially our friend – Gerry Vineberg – Mina Collection for their support in organization this feast of culture of Tarnów and Galicia. We also thank Elizabeth Szancer, Jill Leibman and all fantastic people from Jewish.Tarnow group FB.PROGRAM of the GALICIANER SHTETL 2017
2017 June 16-19


16 June (Friday)

 • 12:00 Zbylitowska Góra, A prayer at the Monument for the Victims of Nazizm 
 • 13:00 Remembrance March: From the former Magdeburski Square (Goslara Street) to the Jewish Cemetery 
 • 18:00 Opening of the exhibition of the paintings of Mina Nath (Sztyler Gallery) 
 • 20:30 Shabbat Evening (Sztyler Gallery)[1] 

17 June (Saturday)

 • 10:00 Tarnów, shahrit: morning Prayer Under the Bima 
 • 17:00 Dąbrowa Tarnowska, concert: Kapela Brody (Synagogue) 
 • 20:30 Opening of the exhibition „Jews of Tarnów” (Under the Bima) and of the exhibition of photos by Tomasz Łabuz „Stone Stories”. 
 • 21:00 Tarnów, Concert Under the Bima: Olga Avigail & Tango Attack, havdalah: ending the shabbat 

18 June (Sunday)

 • 11:00 – 13:00 Open Gate to the Jewish Cemetery in Tarnów. Guiding tour
 • 16:00 Ciężkowice, concert: Olga Avigail & Tango Attack
 • 19:00 Dębno, concert: Olga Avigail & Tango Attack
 • 21:00 Tarnów, Concert Under the Bima: Kapela Brody

19 June (Monday)

 • 21:00 Tarnów, Concert Under the Bima: Kraków Chamber Opera, „Chatskele, Chatskele” show. 

June

Exhibition of the paintings of Mina Nath (Sztyler Gallery)

June – September

Exhibition „Jews of Tarnów” and exhibition of photos by Tomasz Łabuz „Stone Stories” – Square of the Old Synagogue – Exhibitions Under the Bima
[1] Entrance from the Tertila Passage.
Organizes Gerald Vineberg
admission for special invitations. 

Galicjaner Sztetl 2017 – program w języku polskim

Miło nam zaprezentować tegoroczny program Dni Pamięci Żydów Galicyjskich Galicjaner Sztetl. W tym roku organizatorzy wydarzenia (Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Miasto Tarnów i Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie) pragną szczególnie podziękować za włączenie się w organizację tego tarnowskiego i galicyjskiego święta kultury – naszemu przyjacielowi, Gerremu Vinebergowi – Mina Collection, Elizabeth Szancer i Jill Leibman oraz Wszystkim Wspaniałym Członkom facebookowej grupy Jewish.Tarnow.PROGRAM GALICJANER SZTETL 2017
16-19 czerwca 2017

16 czerwca (piątek)

 • 12:00 Zbylitowska Góra, Spotkanie modlitewne przy Pomniku Ofiar Nazizmu
 • 13:00 Tarnów, Marsz Pamięci z byłego Pl. Magdeburskiego (ul. Goslara) na Cmentarz Żydowski
 • 18:00 Tarnów, Otwarcie wystawy malarstwa Miny Nath (Galeria Sztyler)
 • 20:30 Tarnów, wieczerza szabatowa (Galeria Sztyler)[1]

17 czerwca (sobota)

 • 10:00 Szachrit: poranna modlitwa pod bimą
 • 17:00 Dąbrowa Tarnowska, koncert: Kapela Brody (Synagoga)
 • 20:30 Tarnów, otwarcie wystawy pod bimą „Tarnowscy Żydzi” oraz wystawy fotografii Tomasza Łabuza „Kamienne historie” (Skwer Starej Synagogi)
 • 21:00 Tarnów, Koncert Pod Bimą: Olga Avigail & Zespół Tango Attack, hawdala: zakończenie szabatu

18 czerwca (niedziela)

 • 11:00 – 13:00 Otwarta Brama Cmentarza – zwiedzanie tarnowskiego Cmentarza Żydowskiego z przewodnikiem
 • 16:00 Ciężkowice, koncert: Olga Avigail & Zespół Tango Attack
 • 19:00 Dębno, koncert: Olga Avigail & Zespół Tango Attack
 • 21:00 Tarnów, Koncert Pod Bimą: Kapela Brody

19 czerwca (poniedziałek)

 • 21:00 Tarnów, Koncert Pod Bimą: Krakowska Opera Kameralna ze spektaklem „Chatskele, Chatskele”

Czerwiec

Wystawa malarstwa Miny Nath – Galeria Sztyler

Czerwiec – wrzesień

Wystawa „Tarnowscy Żydzi”,
wystawa fotograficzne Tomasza Łabuza „Kamienne historie” – Skwer Starej
Synagogi – Wystawy pod Bimą


[1] Wejście
od Pasażu Tertila. Organizuje Gerald Vineberg – wstęp za specjalnymi
zaproszeniami.