UCHWAŁA W SPRAWIE ZARZUTÓW JERREGO BERGMANA

 

UCHWAŁA
NADZWYCZAJNEGO
WALNEGO ZEBRANIA
Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
z dnia 31 lipca 2019 r.
 
Nadzwyczajne Walne
Zebrania Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie, na
podstawie § 18 pkt 8 Statutu – postanawia jednomyślnie – podjąć następującej
treści uchwałę:
 
1. Po zapoznaniu się z
treścią zarzutów publikowanych w internetowych mediach społecznościowych przez Pana
Jerry’ego Bergmana – członka Zarządu Komitetu, a dotyczących rzekomych nieprawidłowości
postępowania Komitetu podczas realizacji zadania inwestycyjnego „Renowacja zabytkowego
Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie” oraz po zapoznaniu się z dokumentacją
przedstawioną przez Zarząd Komitetu, wzywa się Pana Jerry’ego Bergmana do
przedstawienia w terminie 14 dni od daty opublikowania tej uchwały, dowodów o
charakterze prawnym na potwierdzenie podnoszonych zarzutów.
 
2. W razie nieokazania dowodów,
o których mowa w pkt. 1. niniejszej uchwały, postępowanie Pana Jerry’ego Bergmana
zostanie uznane przez Komitet, jako naruszenie dobrego imienia stowarzyszenia
oraz jego członków, prowadzące do narażania interesów Komitetu na straty
moralne i materialne. W takiej sytuacji podjęte zostaną kroki prawne
przeciwko autorowi tej kampanii, którą członkowie Komitetu uznają za oszczerczą
i naruszającą obowiązujące prawo, w celu zadośćuczynienia stratom moralnym
i materialnym, poniesionym przez Komitet z tego powodu.
 
3. Walne Zebranie
Komitetu Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie jednogłośnie
upoważnia Zarząd Komitetu do skorzystania z pomocy prawnej, w celu
wszczęcia postępowania przeciwko każdej osobie, która szkaluje dobre imię Komitetu
i jej członków.
 
4. Walne Zebranie upoważnia
również Zarząd Komitetu, po rozpatrzeniu całego materiału faktycznego, do wszczęcia
stosownych procedur na podstawie Statutu stowarzyszenia, celem rozważenia podjęcia
odpowiednich decyzji w stosunku do członka, który narusza dobre imię Komitetu
Opieki
nad
Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie.
Podpisy członków Zarządu:
Adam Bartosz
Janusz
Bogacz
Natalia
Gancarz
 
Magdalena Chuderska
Bogdan
Lada
Marcin Zaród

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *