Sprawozdanie 2015/2015 Activity report

Na stronie Dokumenty i sprawozdania można znaleźć aktualny raport z działalności Komitetu w języku polskim i angielskim.
Look at Documents and reports page to find a new activity report of Jewish Committee in polish and english.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.