Galicjaner Sztetl

Dni Pamięci Żydów Galicyjskich. Galicjaner Sztetl – to prawdopodobnie najcieplejszy festiwal żydowski w Galicji. Rodzinne spotkanie z kulturą i tradycją żydowską – i tarnowską w Tarnowie, najcieplejszym mieście Polski.

Jak każdego roku czekamy na naszych Przyjaciół, potomków Żydów Tarnowskich, którzy dzisiaj zamieszkują wszystkie kontynenty.

Zaczynamy poważnie, w skupieniu, od upamiętnienia ofiar niemieckich z II wojny światowej, modląc się w miejscu pamięci w lesie Buczyna, w Zbylitowskiej Górze. Następnie, w Marszu Pamięci, udamy się z dawnego Placu Magdeburskiego w Tarnowie (miejsca gromadzenia przez Niemców Galicyjskich Żydów) – na cmentarz żydowski. Tam odbędzie się uroczystość odsłonięcia nowo wyremontowanego pomnika, upamiętniającego żydowskie ofiary II wojny światowej. Autorem pomnika jest znany tarnowski rzeźbiarz, Dawid Backer, zmarły w 1991 r. w Tel Awiwie. Pomnik jest bez wątpienia jednym z pierwszych, o ile nie pierwszym na świecie – który – już w 1946 r. – został poświęcony pamięci milionów zamordowanych w czasie II wojny światowej Żydów. Niepodal znajdują się dwa masowe groby, wydzielone z tego obszaru w ramach projektu renowacji cmentarza w 2019 roku.

Kolejne elementy festiwalu to koncerty pod bimą (ruiny Starej Synagogi), warsztaty, spotkania, zjazd potomków tarnowskich Żydów z całego świata.

Serdecznie zapraszamy tarnowian i turystów!