O nas

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie istnieje od 1988 r. Jest stowarzyszeniem afiliowanym przy Muzeum Okręgowym w Tarnowie.

Komitet nie zatrudnia pracowników, a wszelkie formy aktywności opiera na działaniach wolontariuszy. Aktualnie regularny wolontariat w Komitecie pełni prezes i jedna dodatkowa osoba. Na potrzeby konkretnych działań, np. organizacji Dni Pamięci Żydów Galicyjskich Galicjaner Sztetl, porządkowania cmentarza i innych prac – w działalność Komitetu włączają się także inni zainteresowani.

Dużą rolę pełnią nasi Rodacy, Potomkowie Żydów Tarnowskich, którzy gromadzą się wokół Komitetu, tworząc szczególną sieć wpierającą jego działania, zarówno emocjonalnie, jak i finansowo. Udzielają się oni także na forum internetowym, pośrednicząc w poszukiwaniach genealogicznych i historycznych oraz podtrzymując więzi wśród wszystkich zaangażowanych w działania Komitetu.

Punktem kontaktowym jest założona przez nas na Facebooku zamknięta grupa Jewish.Tarnow, do której zapraszamy wszystkich zainteresowanych żydowską historią Tarnowa i regionu.

Obszary działań

– Nauka, kultura, ekologia
– Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
– Ochrona zabytków, dziedzictwo.
– Tożsamość, tradycja narodowa
– Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.